Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

De mogelijke gevolgen van corona op uw personeel

Nu er ook in ons land coronabesmettingen zijn opgedoken nemen verschillende bedrijven maatregelen.


Van het uitstellen van dienstreizen en vergaderingen, verplichte quarantaine na bezoeken aan risicogebieden, tot een bijkomende shift voor de kuisploeg of het ter beschikking stellen van ontsmettende handgel. Maar vooraleer u zelf draconische maatregelen begint te nemen is het niet onbelangrijk om te weten wat u wel en niet mag doen als werkgever.

Voor alle duidelijkheid: zelfs met de recente coronagevallen in Europa is er geen reden tot paniek, al doet de aandacht die het virus krijgt misschien het tegendeel vermoeden. Met een goede handhygiëne komt u al heel ver. Wie zich toch zoveel mogelijk wil beschermen, vindt op de websites van de FOD Volksgezondheid en van VLAIO een lijst met praktische tips en antwoorden op de meest prangende vragen. U kan er ook affiches downloaden om uw personeel hiervan bewust te maken. Op de website van de FOD Buitenlandse zaken vindt u het meest recente reisadvies voor de getroffen regio’s. Maar wat kan u doen als één van uw werknemers rechtstreeks of onrechtstreeks het slachtoffer wordt van het virus of wanneer uw bedrijf er economische schade van ondervindt?

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De RVA erkende het coronavirus als een overmachtsreden die het recht kan openen op tijdelijke werkloosheid. In twee gevallen kan men hierop een beroep op doen:

  • Werknemers die in één van de getroffen gebieden verblijven en niet naar België kunnen terugkeren of in verplichte quarantaine worden geplaatst. Dat is momenteel het geval voor 118 Belgen die twee weken in quarantaine moeten blijven op Tenerife.
  • Belgische firma’s die afhankelijk zijn van leveranciers uit de getroffen regio’s. In dergelijke gevallen moet de werkgever zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau met als reden van de overmacht “coronavirus”. De werkgever zal daarna schriftelijk de erkenning van de overmacht moeten aanvragen. Hierbij zal hij moeten kunnen aantonen dat de werkloosheid en het coronavirus met elkaar verband houden.


Bedrijven die door de vrees op besmetting getroffen worden door een daling van hun cliënteel, zoals Aziatische voedingszaken of restaurants, kunnen voor hun arbeiders een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek of economische redenen. Enkel werknemers die voldoende arbeidsprestaties kunnen aantonen in het verleden, hebben in deze situatie recht op een uitkering van de RVA.


De tijdelijke werkloosheidsuitkering bedraagt 65% van het loon, geplafonneerd tot 2.700,75 euro per maand.

Ziekte

Wordt een werknemer zelf getroffen door het cornonavirus en wordt hij of zij gehospitaliseerd, dan gaat het niet langer om overmacht maar om ziekte. Tenminste wanneer hij of zij de ziekteroutines volgt die in uw onderneming gelden, zoals het afleveren van een medisch attest. De zieke werknemer ontvangt dan eerst gewaarborgd loon en valt na een maand terug op mutualiteit.

Familiaal verlof

Stel dat ook de scholen hun deuren sluiten uit angst voor de verspreiding van het virus, dan zullen ouders een andere oplossing moeten vinden om op hun kroost te passen. Wie daar niet in slaagt kan gebruik maken van de tien jaarlijkse dagen familiaal verlof. Die dagen zijn niet betaald. Volstaan die tien dagen niet, dan zal u samen met de werknemer naar een andere oplossing moeten zoeken, zoals vakantie, recup of toegestane afwezigheid.

Zelf opgelegde quarantaine

In de horeca werken veel werknemers met Aziatische roots. Wanneer zij na een familiebezoek terugkeren uit hun land van herkomst kan dit voor ongerustheid zorgen bij uzelf en de collega’s. Maar wat kan u hiertegen doen? Zelf kan u als werkgever niet zomaar een quarantaineperiode opleggen aan werknemers die uit een risicogebied terugkeren. Tenzij u hun loon voor deze periode gewoon zou doorbetalen. Ook vakantie of onbetaald verlof kan enkel in onderling overleg tussen werkgever en werknemer worden genomen. Maakt u gebruik van het systeem van grote flexibiliteit, dan is het wel mogelijk om een periode van recup in te plannen die u op een later moment laat inhalen.

Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.