Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Heropening terrassen: alle regels op een rij

Vanaf zaterdag mogen de terrassen opnieuw open. Een lange lijst met richtlijnen moet de heropening in goede banen leiden. De meeste kent u al van de vorige keer. De registratieverplichting werd deze keer niet weerhouden.
 • Er mogen maximaal 4 personen aan een tafel. Enkel indien het gaat om mensen uit hetzelfde huishouden kunnen dit er meer zijn.

 • De openingsuren zijn beperkt van 8 uur tot 22 uur, tenzij een gemeentelijk besluit een vroeger sluitingsuur oplegt.

 • Er mag voorlopig enkel op terrassen worden geconsumeerd. Een terras moet minstens aan één kant volledig open zijn, dus zonder zon-, regen-, of windscherm.

 • Tafels moeten minstens 1,5 meter uit elkaar staan. Die minimale afstand moet door de uitbater op alle mogelijke manier gegarandeerd worden, bijvoorbeeld door schermen of markeringen op de vloer.

 • Er mag uitsluitend zittend aan een tafel worden geconsumeerd.

 • Klanten mogen enkel kortstondig naar binnen om naar het toilet te gaan, om naar het terras te gaan als dat enkel via de binnenruimte bereikbaar is of om te betalen.

 • Het sanitair moet geregeld gereinigd en ontsmet worden. Er mogen enkel papieren handdoekjes gebruikt worden dat in afsluitbare vuilnisbakjes moet kunnen worden weggegooid. Zorg dat ook in de toiletten de afstandsmaatregel wordt nageleefd. De toiletten zijn enkel toegankelijk voor klanten.

 • Stel handgel of ontsmettingsmiddel ter beschikking van klanten en personeelsleden.

 • Alle medewerkers (werknemers, zelfstandigen, leveranciers) moeten verplicht een chirurgisch mondmasker dragen. Enkel in geval van medische redenen kan het mondmasker vervangen worden door een gelaatsscherm. Raadpleeg hiervoor eerst uw arbeidsarts. Gasten dienen geen mondmasker te dragen zolang ze aan tafel zitten, wel als ze zich verplaatsen.

 • Gebruik nog steeds best papieren tafellakens, servetten, … Werkt u toch met stoffen exemplaren, dan dienen deze na elke gast vervangen te worden en gewassen op minstens 60°.

 • Vermijd ook botervlootjes, zout- en pepervaatjes, papieren menukaarten, siervoorwerken,… of reinig ze telkens na het gebruik van de tafel.

 • Let erop dat ook uw personeel zo weinig mogelijk materiaal deelt.

 • Vermijd zoveel mogelijk cash betalingen.

 • Het geluidsniveau mag 80 db niet overschrijden.

 • De registratieverplichting zoals we die bij de vorige heropening kenden, is weggevallen. U dient uw gasten bij het vertrek wel te vragen om u te verwittigen indien ze binnen de 14 dagen na hun bezoek ziek zouden worden. Er werd niet voorzien wat u naderhand met deze informatie moet doen.

 • Zorg ervoor dat alle COVID-19-maatregelen duidelijk kenbaar worden gemaakt bij de ingang van uw zaak en op het terras.

 • Overloop met uw gasten bij ontvangst alle regels en maatregelen. Gasten met symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, mag u niet tot uw zaak toelaten.

 • In elke zaak moet een COVID-19-coördinator worden aangeduid die toekijkt op de naleving van deze richtlijnen en hier voldoende over geïnformeerd is.
Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.