Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Het einde van de bescherming tegen insolventie: hoe moet het nu verder?

Inleidend

Op 31 januari 2021 nam het tweede moratorium een einde. Het moratorium diende ondernemingen te beschermen tegen de negatieve impact van COVID-19 op de economie.


Om te voorkomen dat op zich gezonde bedrijven door deze crisis verloren zouden gaan, alsook dat Rechtbanken zouden worden overspoeld door faillissementen en aanvragen tot gerechtelijke reorganisatie, trachtte men aan de crisis het hoofd te bieden door automatisch bescherming te bieden aan ondernemingen in geval van insolventie tijdens deze crisis.


De hiernavolgende maatregelen waren automatisch van toepassing:
  • Ondernemingen konden niet op vraag van schuldeisers in faling worden verklaard (uiteraard kon u nog wel zelf beslissen om de boeken neer te leggen, doch zonder daartoe verplicht te zijn)
  • Er kon geen bewarend of uitvoerend beslag worden gelegd (behoudens op onroerend goed)
  • De betalingstermijnen opgenomen in een reorganisatieplan werden automatisch verlengd
  • Overeenkomsten konden niet eenzijdig of gerechtelijk ontbonden worden


Aangezien de bescherming een einde nam, doch de problematiek zeker niet van de baan is, stellen veel ondernemers zich allicht de vraag hoe het nu verder moet.

De nieuwe aanpak

De nieuwe aanpak is veel minder resoluut en drastisch, doch gericht op de continuïteit van de onderneming door herstructurering en schuldherschikking.


Deze nieuwe regeling zal erin bestaan dat de gerechtelijke reorganisatie (in de volksmond nog vaak de ‘WCO’ genoemd) toegankelijker zal worden gemaakt.


Deze toegankelijkheid zou op de volgende wijze worden beoogd:

  • De toelating wordt gekoppeld aan strenge vormvereisten die op zich ook een niet onaanzienlijke kost verantwoorden. De mogelijkheid wordt thans voorzien om ook op basis van een onvolledig dossier te worden toegelaten dat nadien kan worden aangevuld.
  • Schuldeisers die overgaan tot schuldkwijtschelding kunnen gebruik maken van fiscale maatregelen.
  • Een gerechtsmandataris kan worden aangesteld om de schuldenaar te helpen het akkoord te bekomen van de schuldeisers zonder dat er publiciteit aan wordt gegeven.

De timing

De focus is aldus verlegd van absolute faillissementsstop naar de structurele maatregelen om de ondernemingen te helpen.


Opgemerkt dient wel te worden dat deze nieuwe regelgeving nog goedgekeurd dient te worden en in werking dient te treden, waardoor er voorlopig een vacuüm is.


Niettegenstaande in deze tussenperiode een soepele houding kan worden verwacht, speelt het recht in principe ten volle. Dit impliceert o.a. het gebrek aan bescherming en de plicht om aangifte van faillissement te doen wanneer u in staking van betaling verkeert.

Bron & contact
Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.