Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Nieuw goederenrecht vanaf 1 september 2021

Inleidend

Een aantal maanden geleden kon u reeds een bijdrage lezen over het nieuwe bewijsrecht. Op 1 november 2020 trad immers boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in werking.

Stelselmatig krijgen we een nieuw burgerlijk recht, waarbij geleidelijk afscheid wordt genomen van het (oud) Burgerlijk Wetboek dat nog steeds zijn fundamenten heeft in de code Napoleon uit 1804, waardoor enige modernisering niet overbodig is.

Thans is sedert 1 september 2021 ook boek 3 in werking getreden.

Boek 3 bevat het nieuw goederenrecht. Het behelst de regels inzake (mede-)eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal, enz.

De bedoeling is om alle bestaande bepalingen en bijzondere wetten in één boek te integreren.

De vernieuwingen

Naast de betere structurering, bevat het nieuwe boek 3 ook een aantal vernieuwingen:

- De zakelijke rechten worden limitatief opgesomd

- De maximale duurtijd van het opstalrecht wordt bepaald op 99 jaar (voorheen was dit 50 jaar), waardoor dit gelijk wordt geschakeld met de maximale duurtijd van erfpacht (en dus de maximale duur geen argument meer is om voor het ene of het andere te kiezen)

- De minimum duurtijd van erfpacht wordt verlaagd tot 15 jaar

- Er wordt een afzonderlijke titel geweid aan burenrelaties (hier is in de media al veel aandacht aan besteed waarbij de indruk werd gewekt dat je zelfs de eigendom van buren mag betreden om goederen en dieren terug te halen, hoewel de realiteit iets genuanceerder is)

- Een samenwerkingsplicht tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar wordt ingevoerd (thans is enkel een beperkte onderhoudsverdeling voorzien die tot onbillijke uitgaven van de blote eigenaar kan leiden wanneer het vruchtgebruik nog lang duurt)

- De maximum duurtijd van vruchtgebruik voor rechtspersonen wordt verhoogd tot 99 jaar (eerder was dit 30 jaar)

- Vrijwillige mede-eigendom wordt ook wettelijke geregeld

- Meer akten kunnen in de hypothecaire registers worden overgeschreven (aankoopoptie, voorkooprecht, etc.)

- …

Inwerkingtreding

Zoals bovenstaand beschreven, trad het nieuwe boek in werking op 1 september 2021.

Het is enkel van toepassing op rechtshandelingen vanaf voormelde datum.

De grootste impact speelt zich af voor investeerders en vastgoedontwikkelaars, hoewel iedereen uiteraard met het goederenrecht te maken krijgt.

Bron & contact
Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.