Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Wat is het verschil tussen een café en een restaurant?

U kent het allemaal; een café dat een kleine kaart heeft met een aantal gerechten, of een restaurant waar ook voor en na de maaltijd gezellig aan de bar een glas kan worden gedronken.

Maar op basis waarvan wordt nu het verschil bepaald tussen een café (of drankgelegenheid), en een restaurant.

Tot voor kort dacht u; what’s in a name? Maar vandaag de dag heeft dat verschil meer belang dan ooit tevoren.

Het ministerieel besluit van 8 oktober 2020

De ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zijn iedereen sedert maart van dit jaar noodgedwongen gekend.


Het ministerieel besluit dat vandaag de dag van toepassing is, is datgene van 30 juni 2020, dat intussen echter al meermaals gewijzigd werd. De laatste wijziging aan dit ministerieel besluit dateert van 8 oktober 2020.


Een van de meest besproken wijzigingen is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen restaurants en drankgelegenheden.


Restaurants en drankgelegenheden mogen geopend zijn vanaf het gebruikelijke openingsuur en tot 01.00 uur voor de restaurants en tot 23.00 uur voor de andere drankgelegenheden, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf dit sluitingsuur ononderbroken gesloten blijven tot minstens 6 uur ’s ochtends.


Onmiddellijk na de eerdere aankondiging dat deze maatregelen er aan kwamen, ontstond gespeculeer welke zaak zich als drankgelegenheid laat kwalificeren en welke als restaurant.

Het geboden antwoord

Het ministerieel besluit voorziet zelf in een antwoord.


De definitie die aan restaurant wordt gegeven is: “de inrichting die behoort tot de horecasector en die beschikt over de toelating 1.1 bedoeld in Bijlage III van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.”


Kortom de FAVV vergunning voor fabricage, verwerking, en het in de handel brengen van levensmiddelen (voedingsmiddelen) is vereist om in het kader van de coranamaatregelen te kunnen worden gekwalificeerd als “restaurant” en dus ook na 23u00 nog tot 01u00 open te zijn.

Bron & contact
Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.