Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Welke bescherming heeft u indien een andere zaak dezelfde benaming gebruikt?

Een nieuwe zaak in de buurt met dezelfde (of een sterk gelijkende naam) kan vervelende gevolgen hebben: de nieuwe zaak gaat lopen met de vruchten van uw advertenties, uw klanten denken foutief dat u deel uitmaakt van een keten, per ongeluk worden bestellingen of reservaties bij de ‘verkeerde’ zaak geplaatst en misloopt u inkomsten, etc.


Wat kan u hiertegen precies ondernemen? 

Bescherming van de handelsnaam

In tegenstelling tot bij een merk, is er voor het ontstaan van een handelsnaam geen registratie nodig. Alhoewel een registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen nuttig kan zijn om te bewijzen dat u de handelsnaam als eerste gebruikte, kan dit bewijs ook op andere manieren worden geleverd.


Een handelsnaam houdt het recht in om derden te verbieden om een identieke of een gelijkaardige naam te gebruiken op zodanige wijze dat verwarring wordt gesticht.


De beschermingsomvang van een handelsnaam wordt echter volledig bepaald door het specifieke gebruik ervan. Dit betekent dat de bescherming slechts geldt binnen het gebied waarin de handelsnaam bekend is.


U zult dus moeten bewijzen dat uw handelsnaam een zekere bekendheid geniet op de locatie waar de nieuwe zaak zich gevestigd heeft. Daarnaast zult u ook moeten bewijzen dat er sprake is van een mogelijke verwarring bij de consument.

Merkbescherming

Een tweede mogelijkheid, kunt u putten uit het merkenrecht. Indien u de naam van uw zaak als merk actief laat beschermen in de juiste klasse (bijv. restauratie), kunt u een ander nl. verbieden om uw merk voor deze diensten te gebruiken.


Een Benelux merk laat u toe op te treden tegen eenieder die inbreuk maakt op uw merk in de ganse Benelux. U hoeft in dit geval dus niet te bewijzen dat uw merk bekend is. Gebruikt de nieuwe zaak een naam of logo dat identiek is aan uw merk, dan zult u zelfs niet moeten bewijzen dat er sprake is van verwarring bij de consument.


Om voor merkbescherming in aanmerking te komen, mag uw naam niet beschrijvend zijn voor de producten waarvoor het gebruikt wordt. 

Bron & contact
Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.