Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen opnieuw verlengd

Zelfstandigen die moeilijkheden hebben met de betaling van hun sociale bijdragen konden hiervoor reeds op een eenvoudige manier uitstel, vrijstelling of verlaging aanvragen. Deze maatregel werd nu ook verlengd voor de eerste twee kwartalen van 2021.

Zelfstandigen betalen elk kwartaal een sociale bijdrage aan het sociaal verzekeringsfond waarbij ze zijn aangesloten. Die bijdrage verschilt naargelang men zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep is. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 20,5 procent van het netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige en wordt aanvankelijk berekend op basis van het inkomen van drie jaar eerder of voor startende zelfstandigen op een minimumbedrag. Twee tot drie jaar later, wanneer het sociaal verzekeringsfonds van de fiscus de juiste gegevens doorkrijgt, wordt die voorlopige bijdrage gecorrigeerd d.m.v. zogenaamde “regularisatiebijdragen”.


Zelfstandigen die door de coronacrisis getroffen worden kunnen de betaling van hun bijdragen aanpassen op een manier die het best bij hun specifieke situatie past. Er zijn drie mogelijkheden:


Elke zelfstandige kan uitstel aanvragen voor zijn sociale bijdragen met behoud van sociale rechten en zonder de normale verhoging met 3 procent. De betaling van de bijdragen kan gespreid worden over twaalf maanden. Het uitstel geldt voor:

  • de regularisatiebijdragen voor het jaar 2018 die in de loop van 2020 betaald moesten zijn of die vervallen op 31 maart 2021 of 30 juni 2021;
  • de regularisatiebijdragen voor 2019 die vervallen op 31 maart 2021 of 30 juni 2021;
  • de voorlopige sociale bijdragen van 2020;
  • de voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal 2021.


Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten, mensen die na hun pensioen een zelfstandige activiteit uitoefenen en ook startende zelfstandigen die nog geen vier kwartalen actief zijn, kunnen zelfs een vrijstelling aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2021. Gedurende de corona-crisis bestaat hiervoor een vereenvoudigde aanvraagprocedure die automatisch zal worden toegekend. De vrijgestelde periodes tellen niet mee voor de pensioenrechten maar kunnen wel binnen de vijf jaar worden geregulariseerd.


Als derde mogelijkheid kunnen zelfstandigen via een vereenvoudigde procedure een verlaging aanvragen van de voorlopige sociale bijdragen voor heel 2021.


Wie van één van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, dient hiervoor contact op te nemen met zijn sociaal verzekeringsfonds.

Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.