Peter Henriksen

Horecaplateau blog detail image

Features

  • Juridische ontzorging van de horecaondernemer                                                 
  • Resultaatgerichte aanpak 
  • Proactieve bijstand
  • Persoonlijk contact en bereikbaarheid  
  • Langetermijnvisie


Profile

Advocatenkantoor Elegis biedt de horeca-ondernemer volledige juridische dienstverlening

De horecaondernemer wordt met verschillende rechtstakken geconfronteerd, en de regelgeving wordt steeds complexer. Te denken valt aan het arbeidsrecht, het administratief recht in de relatie tot de overheid, en de huurwetgeving. Indien het even tegen zit, kan ook het insolventierecht (faillissement, gerechtelijke reorganisatie), of zelfs het (sociaal) strafrecht een rol spelen. Ook het vennootschaps-recht, de privacyreglementering, intellectuele eigendom, overnames, … zijn niet meer weg te denken. Hoewel welbepaalde juridische verhoudingen in de horecasector niet verschillen van andere sectoren, vereist deze sector op een aantal andere vlakken ook op juridisch vlak een sectorspecifieke aanpak. Advocatenkantoor Elegis biedt een volledige juridische dienstverlening voor de ondernemer aan, en dus ook de horecaondernemer. Peter heeft sedert meerdere jaren specifieke ervaring opgebouwd in horeca-gerelateerde dossiers.


Sterke dossierkennis + pro-actief mee denken + uitgebreide kennis van de horeca-sector  

Peter Henriksen is in 2006 afgestudeerd als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Antwerpen (magna cum laude). Tevens heeft hij een postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar gevolgd. Hij is onmiddellijk na de voltooiing van zijn rechtenstudie sedert 2006 als advocaat werkzaam voor Elegis, waarin hij sedert enkele jaren ook is toegetreden als vennoot. De keuze van Peter voor Elegis was een logische en bewuste keuze. Door de verschillende competenties binnen het team slaagt Elegis erin een volledige dienstverlening aan te bieden aan o.a. ondernemers en ondernemingen, waardoor deze juridisch kunnen worden ontzorgd in de meest verschillende rechtsdomeinen waarmee zij worden geconfronteerd. Dit laat Peter toe om niet enkel dossiermatig te werken, maar ook pro actief mee te denken met de klant in zijn dagdagelijks ondernemen. Deze werkwijze is voor Peter van cruciaal belang, die hem toelaat om samen met de klant een persoonlijke en vertrouwensrelatie te ontwikkelen, om van daaruit de doelstellingen van de klanten beter te begrijpen om vervolgens het ondernemerschap van de klant te kunnen faciliteren. In zijn dagdagelijkse praktijk werkt Peter vaak samen met ondernemers / ondernemingen die actief zijn in, of gerelateerd zijn aan, de horecasector; zowel voor horecaondernemers, alsook voor dienstverleners en leveranciers in de sector, waardoor Peter sedert meerdere jaren hierin een specifieke ervaring heeft opgebouwd. Zoals elke specifieke sector, vereist ook de horecasector een kennis van de markt en de diverse uitdagingen (al dan niet juridisch) die daarin actueel zijn om de klant optimaal te kunnen bijstaan.


Quote                    

‘Ondernemers zijn de zuurstof van onze economie en onmisbaar. Ondernemingen in de horecasector horen hier zonder enige twijfel bij; niet enkel omwille van hun economische bijdrage, doch kleuren zij tevens onze maatschappij. De regelgeving schept een kader waarbinnen deze ondernemingen dienen te functioneren, doch dreigt verlammend te werken bij onvoldoende kennis of bijstand. Door niet louter dossiermatig te denken, doch klantgericht én met sectorkennis, tracht ik de ondernemer in de horecasector juridisch te ontzorgen om hem toe te laten zich te concentreren op waar hij goed in is ‘


Contact

www.elegis.be/nl


kmo portefeuille

Dankzij de AAPI kmo-portefeuille kan je rekenen op een financiële tegemoetkoming wanneer je beroep doet op de ondernemerschaps-bevorderende diensten ‘opleiding’ en ‘advies’ van de Experten van Horecaplateau. Registratienummer DV.0220079 (Opleiding) & Registratienummer DV.A220080 (Advies)