Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

De gewijzigde insolventiewetgeving

Inleidend

Eerder werd u al geïnformeerd over de diverse moratoria die waren ingeschreven om ondernemingen te beschermen tegen de negatieve impact van COVID-19 op de economie.


Op 31 januari 2021 nam het tweede moratorium een einde, waarna er een nieuwe aanpak werd uitgewerkt, doch er intussen wel een vacuüm ontstond.

De nieuwe aanpak

De nieuwe aanpak is veel minder resoluut en drastisch, doch gericht op de continuïteit van de onderneming door herstructurering en schuldherschikking.


Deze nieuwe regeling bestaat erin dat de gerechtelijke reorganisatie (in de volksmond nog vaak de ‘WCO’ genoemd) toegankelijker wordt gemaakt.


Deze toegankelijkheid wordt op de volgende wijze worden beoogd:


  • De toelating wordt niet langer gekoppeld aan strenge vormvereisten die op zich ook een niet onaanzienlijke kost verantwoorden. De mogelijkheid wordt thans voorzien om ook op basis van een onvolledig dossier te worden toegelaten dat nadien kan worden aangevuld.

  • Schuldeisers die overgaan tot schuldkwijtschelding kunnen gebruik maken van fiscale maatregelen.

  • Een gerechtsmandataris kan worden aangesteld om de schuldenaar te helpen het akkoord te bekomen van de schuldeisers zonder dat er publiciteit aan wordt gegeven. Achteraf wordt dit akkoord dan desgevallend bindend verklaard door de Rechtbank. Hierdoor wordt er maar publiciteit aan de insolventie gegeven zodra er ook een oplossing in de maak is, wat de kans op (commerciële) schade aanzienlijk beperkt. De keerzijde is wel dat u tijdens een dergelijke procedure niet automatisch beschermd bent tot op het ogenblik dat er publiciteit aan wordt gegeven.


De doelstelling is dat meer partijen de weg vinden naar de gerechtelijke reorganisatie, in plaats van het faillissement.

Inwerkingtreding

De inhoud was al eerder gekend.


Thans is deze nieuwe regeling ook goedgekeurd en zijn deze versoepelingen sedert 26 maart 2021 in werking getreden. Deze zijn opgenomen in de Wet van 26 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek Economisch Recht.


Hierdoor neemt het eerder gecreëerd vacuüm tussen het moratorium (absolute faillissementsstop), en de versoepelingen in de insolventiewetgeving (structurele maatregelen om de ondernemingen te helpen) een einde.


Ook deze maatregelen (m.u.v. de fiscale wijzigingen) zijn beperkt in tijd en dit tot 30 juni 2021, maar kunnen worden verlengd. Deze evaluatie is uiterlijk 15 juni 2021 voorzien.

Bron & contact
Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.