Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Doelgroepvermindering hotelsector verlengd voor derde kwartaal

De doelgroepvermindering die de hotelsector genoot in het tweede kwartaal, wordt ook doorgetrokken naar kwartaal 3. Het wetsontwerp ter zake moet wel nog worden goedgekeurd.

Ter herinnering. Deze vermindering is bedoeld voor werkgevers uit het pc 302 met als hoofdactiviteit het uitbaten van een hotel of het verschaffen van andere accommodatie zoals vakantiewoningen, kampeerterreinen, jeugdherbergen,… (concreet de NACE-codes 55100, 55201-4, 55209, 55300 en 55900).

Om er gebruik van te kunnen maken moet de werkgever op basis van de periodieke BTW-aangiften kunnen aantonen dat er een omzetdaling is van minstens 60% van de normale activiteit in het tweede, en dus nu ook het derde kwartaal 2021 ten opzichte van het tweede, resp. derde kwartaal 2019. Deze controle kan dus pas gebeuren na de afsluiting van dat kwartaal. De omzetdaling wordt bekeken over de volledige juridische entiteit, eventuele andere activiteiten zoals een restaurant inbegrepen.
Het gaat om een vrijstelling van de volledige basiswerkgeversbijdrage (25%) voor maximaal vijf werknemers per vestigingseenheid. Dat komt overeen met de doelgroepvermindering die men bijv. krijgt voor de eerste werknemer of voor een nieuw aangeworven laaggeschoolde jongere of een nieuw aangeworven oudere werknemer. Net als voor alle doelgroepverminderingen geldt dat per individuele werknemer maar één vermindering kan worden toegepast.
De werknemers in kwestie moeten wel ononderbroken in dienst blijven tot het einde van het kwartaal waarvoor de vermindering wordt genoten, tenzij ze zelf ontslag nemen of ontslagen worden om dringende reden.
Een bijkomende voorwaarde is dat u aan alle werknemers, ook die waarvoor de doelgroepvermindering niet geldt, in 2021 een concreet en individueel opleidingsplan zal moeten opmaken dat minstens 5 dagen beslaat voor een voltijder. Voor deeltijders kan het aantal opleidingsdagen geproratiseerd worden.

Tot slot mag u in 2021 ook niet overgaan tot: het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders; het uitkeren van bonussen aan leden van de raad van bestuur en aan het leidinggevend personeel; de inkoop van eigen aandelen.

De korting zal daarom niet automatisch worden toegepast door uw sociaal bureau. Wenst u er gebruik van te maken en voldoet u aan de voorwaarden, neem dan contact op met uw dossierbeheerder.
Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.