Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Extra zoekjaar voor buitenlandse studenten

Niet-Europese studenten die in België afstuderen krijgen voortaan een jaar de tijd om een job te vinden of een bedrijf te starten. Met een tijdelijke vergunning mogen zij intussen in België verblijven en werken.

De nieuwe regeling geldt voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief Zwitserland, die in België studeerden of hier verbleven met een uitwisselingsprogramma zoals Erasmus en een van volgende diploma’s behaalden aan een Belgische universiteit of hogeschool:

  • Graduaat
  • Bachelor
  • Master
  • Doctoraat

De studenten moeten daarnaast beschikken over een geldige verblijfskaart (A-kaart) en het verblijfsstatuut “student” hebben.


Het extra zoekjaar komt er niet automatisch. De student moet uiterlijk 15 dagen voor het verstrijken van zijn lopende verblijfsvergunning een aanvraag doen bij het gemeentebestuur van zijn Belgische verblijfplaats. Studenten in een uitwisselingsprogramma die in het buitenland afstuderen, moeten ten laatste drie maanden na afstuderen een aanvraag doen bij de Belgische ambassade of consulaat.


De beslissing over de aanvraag wordt binnen de 90 dagen na ontvangst door de dienst Vreemdelingenzaken aan de student meegedeeld.


Studenten die in juni afstuderen, mogen tot 30 september een studentenjob uitoefenen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan de student tot het einde van hun zoekjaar als gewone werknemer aan de slag. Er is daarvoor geen single permit nodig en de job hoeft niet in lijn te liggen met de studies.


Het zoekjaar is bedoeld om actief op zoek te gaan naar een functie die toelaat om een gecombineerde vergunning aan te vragen als werknemer in loondienst of om de nodige stappen te zetten naar een zelfstandigenstatuut. Tijdens het zoekjaar mag de student niet ten laste vallen van de Belgische overheid.


Na afloop van het zoekjaar kan de student enkel nog met een single permit of met een beroepskaart als zelfstandige in ons land blijven werken. Het zoekjaar kan niet worden verlengd.  

Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.