Horecaplateau blog detail image
HR
Deel dit artikel met je netwerk

Horecapersoneel vinden én houden: 8 tips

Het is een van de grootste uitdagingen in de horecasector: goed personeel vinden én houden. Nochtans is gemotiveerd, empathisch en deskundig personeel een belangrijk en vaak onderschat onderdeel van jouw marketingmix. Je personeel fungeert als aanspreekpunt voor de klant en heeft vanzelfsprekend een grote invloed op de beleving of ervaring van de klant in jouw zaak. Naast het bieden van een eersteklasservice, moeten je medewerkers fungeren als een ambassadeur voor jouw horecazaak. Maar hoe bereik je dit?
Wat zijn de moeilijkheden?

  • Algemene werkomstandigheden: onregelmatige uren en werkdagen, fysiek zwaar werk.
  • Seizoensgebondenheid: weinig werkzekerheid en werken met interim-contracten.
  • Veel ongediplomeerd personeel aan het werk in de horeca.
  • Spookkandidaten die niet komen opdagen of tijdens het recruitmentproces afhaken.
  • Jobhoppers met weinig loyaliteit tegenover werkgevers.

Employee Journey

Net zoals je klanten maken ook medewerkers een reis binnen jouw horecazaak, vanaf de eerste kennismaking tot en met moment dat ze de zaak verlaten: de employee journey. 

Aandacht voor en het mooi in kaart brengen van alle contactmomenten tijdens deze employee journey leveren enorm veel op: meer omzet, minder verloop en minder verzuim bijvoorbeeld. De employee journey helpt contactmomenten te signaleren waar verbetering mogelijk is en maakt je bewust van hoe je personeel de zaak beleeft. Natuurlijk is de invulling van de employee journey voor elke zaak anders. We helpen je alvast graag op weg.

Werknemers vinden

Branding

Hoe ziet jouw zaak eruit? Hoe is het om bij jou te werken? Welke waarden en normen wil je uitdragen? Hoe wil jij jouw horecazaak als merk in de markt zetten? Welke eerste indruk krijgen mensen als ze de website of sociale media bekijken? De employee journey begint al voor het sollicitatieproces en deze eerste indruk kan ervoor zorgen dat iemand deel wil uitmaken van jouw team of net niet.


Voorbereiding

Welke verwachtingen heb je op vlak van persoonlijkheid, werkervaring en andere vereisten voor de nieuwe medewerker? Een duidelijk beeld hebben van de ideale medewerker is essentieel om later de juiste beslissing te nemen. Besteed dus voldoende aandacht aan het gezochte profiel en stel een nauwkeurige taakomschrijving op.


Selectieprocedure

Waar ga je op zoek naar de juiste kandidaten? Hoe wil je nieuwe werknemers evalueren? Combineer verschillende kanalen zoals de eigen website, jobsites en sociale media, maar vergeet ook je offline netwerk niet aan te spreken. Denk goed na over hoe je elk contactmoment wilt inkleden (eerste contact, afwijzing, verwelkoming) en bereid de juiste interviewvragen voor. Maak van de selectieprocedure een beleving en zorg voor een positieve indruk bij zowel de nieuwe medewerker als de afgevallen sollicitanten.

Bron & contact
Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.