Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Jouw energiefactuur in 2022


Je hebt ongetwijfeld gemerkt dat de prijzen voor gas en elektriciteit de afgelopen maanden fiks zijn gestegen. Waar we een jaar geleden nog € 170/mWh voor elektriciteit betaalden, is dit de dag van vandaag makkelijk meer dan € 350/mWh geworden. Bij gas is het verschil nog groter en is de prijs vervijfvoudigd.

Hoe komt dit?

Wat weinig mensen weten is dat in België 34% van onze elektriciteit wordt opgewekt door gascentrales. Een goeie 40% is afkomstig van kerncentrales en amper 18% komt uit hernieuwbare bronnen. De regering heeft ondertussen beslist om de kerncentrales te sluiten en deze te vervangen door nieuwe gascentrales. Dit wil zeggen dat vanaf 2023 meer dan de helft van onze energiebehoefte zal komen vanuit gascentrales.

En laat gas nu net de grootste oorzaak zijn van de prijsstijgingen.

Er zijn namelijk 2 redenen dat de energieprijzen vandaag de pan uit swingen:

1) de hoge gasprijs

2) de CO2-Taks


Er loopt een nieuwe gasleiding door Duitsland die voor een sterke bevoorrading moest zorgen in Europa. Maar omwille van politieke redenen mag deze pijpleiding niet in gebruik genomen worden. Nederland heeft zijn gas Fracking sterk afgebouwd en Rusland is omwille van geopolitiek gewin met de gaskraan aan het spelen.

Deze onzekerheid laat de gasprijs de hoogte in gaan.

Bovendien worden grote bedrijven nu getaxeerd op hun CO2-uitstoot (denk aan gascentrales,…). Deze taxatie is afhankelijk van de beurs, met andere woorden: hoe beter de economie draait, hoe hoger deze taksen liggen.

Wat nu?

Heb je vaste tarieven hoef je niet direct te paniekeren maar kijk na wanneer uw contract verloopt, en dus stilzwijgend verlengd zal worden.

Is dit niet voor de eerste maanden, dan kan je rustig de markt afwachten en op het juiste moment een nieuw contract afsluiten. Laat dit contract wel pas ingaan NA afloop van uw huidige contract.


Heb je een variabel contract, laat dan uw tariefformule alvast nakijken door een onafhankelijk specialist zodat je zeker bent van een zo laag mogelijke prijs. 


OPGELET: indien u bij een variabele prijs een bedrag per kWh krijgt voorgeschoteld, weet dan dat dit geenszins representatief is voor wat je effectief gaat betalen. Variabele prijzen fiches zijn immers enkel een indicatie berekend op de gemiddelde prijs van 1 maand tot zelf 2 kwartalen geleden. Hierdoor lijken variabele prijzen soms heel laag wanneer je uw contract tekent, maar kom je nadien bedrogen uit. 


Loopt je contract binnenkort af, of is het net verlengd, schakel dan bij voorkeur vandaag naar een variabele prijs. Volg de energieprijzen ondertussen op de voet en zodra de prijzen dalen, kan je dan wisselen naar een vast contract met een langere looptijd.

Lijkt dit allemaal wat ingewikkeld, dan kan je steeds bij ons terecht voor GRATIS advies.
Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.