Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Sociale inspectiediensten controleren corona-maatregelen

De coronamaatregelen worden door de band door de meeste burgers goed opgevolgd, maar toch zijn er nog steeds mensen die zich er niet aan houden.

Het zijn de gekende inspectiediensten die de naleving van de maatregelen opvolgen. Bij overtredingen riskeren zowel de zaakvoerder, diens aangestelde als de overtreder zelf een fikse boete. 


De gekende sociale inspectiediensten hebben er al een tijdje een bevoegdheid bij gekregen. De inspecteurs van Toezicht op de Sociale Wetten, Welzijn op het Werk, RSZ, RVA, FEDRIS, RIZIV en RSVZ zijn sinds deze zomer ook bevoegd om de naleving van de verschillende corona-maatregelen op te volgen en zo nodig te sanctioneren.

Voor de horeca bestaan die verplichtingen nog steeds uit:
  • De naleving van social distancing: afstand tussen de tafels, tussen de werkplekken, een passend circulatieplan;
  • Mondmaskerplicht voor alle personeel dat in de zaal werkt en in de keuken indien de 1,5 meter afstand tussen de werkplekken niet kan gegarandeerd worden;
  • Het sluitingsuur om 1 uur;
  • Het voorzien van handgels op de nodige plaatsen en van papieren handdoekjes in de toiletten;
  • Het uitsluitend zittend consumeren;
  • Het verplichte register met contactgegevens van de gasten;
  • Het uithangen van duidelijke coronarichtlijnen voor klanten en personeel.
Om de naleving hiervan te kunnen controleren, beschikken de sociaal inspecteurs over de bevoegdheid dat ze op elk moment toegang hebben tot de werkplek, informatie mogen verzamelen en personen mogen identificeren en verhoren.
Een vaststelling van inbreuken op de coronamaatregelen kan bestraft worden met een sanctie van niveau 2 van het sociaal strafwetboek. Dat kan gaan om een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro of een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro. Deze sancties treffen niet enkel de werkgever of diens aangestelde, maar iedereen die de regels van social distancing, het dragen van een mondmasker of een andere preventiemaatregel niet naleeft. Het kan daarbij gaan om klanten, werknemers, leveranciers, schoonmaakpersoneel,… Voor een werkgever geldt evenwel dat het bedrag van de boete wordt vermenigvuldigd met het aantal werknemers in overtreding.
Een handige checklist kan u downloaden op de website van SIOD, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.
Bron & contact
Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.