Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Toch nog tijdelijke werkloosheid nodig? Hoe zit het precies?

Kan u nog steeds gebruik maken van tijdelijke werkloosheid? Wat moet u daarvoor doen? En wat is er intussen veranderd? Een kleine update.

Op het vlak van tijdelijke werkloosheid is er voorlopig weinig veranderd. Tot en met 30 september 2021 kan alle tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan het coronavirus en de maatregelen die daarrond worden genomen, worden ondergebracht in het inmiddels voldoende gekende stelsel van de corona-overmacht. Zelfs al zijn er onderliggende economische oorzaken.


U hoeft daarvoor nog steeds geen bijkomende documenten in te vullen. Een elektronische aangifte van uw sociaal secretariaat op basis van de loonbrief volstaat. De tijdelijk werkloze moet zich tot 30 september 2021 ook nog steeds niet inschrijven als werkzoekende.


De verhoogde uitkering (70% van het begrensd loon + het dagsupplement van 5,63 euro) blijft tot dan behouden. Tot 30 september 2021 wordt eveneens een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden op de uitkeringen. Denk eraan dat dit gevolgen kan hebben op de personenbelasting van 2022 omdat men hierdoor in de meeste gevallen te weinig vooraf zal betaald hebben.


Werknemers die in de loop van de drie maanden vóór ze op tijdelijke werkloosheid wegens corona werden gesteld reeds een bijberoep uitoefenden, in loondienst of als zelfstandige, vallen tot 30 september onder de versoepelde maatregel dat ze dat bijberoep niet moeten aangeven en dat de inkomsten uit het bijberoep de daguitkering niet zullen verminderen.


Intussen blijft wel steeds de regel dat u geen werknemers in tijdelijke werkloosheid mag vervangen door externe werknemers (nieuwe aanwervingen, studenten, flexi’s, interims,…).

Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.