Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Welke steunmaatregelen kan u verwachten?


De federale regering voorziet vier concrete steunmaatregelen voor de getroffen sectoren. Ze heeft daar vrijdagavond een “crisisenveloppe” van 500 miljoen euro voor uitgetrokken. Ook de verschillende gewesten kondigden reeds steunmaatregelen aan. Op de concrete uitwerking van alle maatregelen is het nog even wachten, maar we schetsen alvast wat er momenteel op tafel ligt.

Verdubbeling overbruggingsrecht

Het bedrag van het crisis-overbruggingsrecht, de uitkering voor zelfstandigen die zonder werk vallen, zal worden verdubbeld tot 2.583 euro voor een alleenstaande en 3.228 euro voor een zelfstandige met iemand ten laste.

Overbruggingsrecht heropstart verlengd

Het overbruggingsrecht ter ondersteuning voor de heropstart dat normaal gezien op 31 oktober afloopt, zal worden verlengd tot 31 december voor zelfstandigen uit de getroffen sectoren.

Vrijstelling werkgeversbijdragen RSZ

Voor het derde kwartaal (juli-augustus-september) zal een vrijstelling van werkgeversbijdragen RSZ worden ingevoerd. Wie reeds betaalde zal zijn bijdragen teruggestort krijgen.

Compensatie eindejaarspremie horeca

In het paritair comité van de horeca is de volledige periode van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld voor de eindejaarspremie. Met andere woorden, horecawerknemers zullen op het einde van het jaar evenveel eindejaarspremie ontvangen als wanneer ze het volledige jaar zouden gewerkt hebben. Nu de horeca een tweede keer verplicht moet sluiten, werd beslist dat de overheid in dit bedrag zal tussenkomen. Hoe dit zal gebeuren moet nog worden gedefinieerd.

Vlaamse compensatiepremie

De Vlaamse regering lanceert opnieuw de compensatiepremie. Wie tussen 1 oktober en 15 november een omzetverlies van minstens 60 procent lijdt, kan hier een beroep op doen. In tegenstelling tot de premies uit de eerste golf, gaat het nu om premies op maat van de zaak, met een bedrag dat gemiddeld tweederde van de vaste kosten zou moeten dekken. Daarom zal de premie 10 procent bedragen van de omzet in dezelfde periode in 2019 of van een “gelijkaardige” periode voor zaken die nog niet zo lang bezig zijn. Voor kleine ondernemingen is de premie begrensd tot 11.250 euro, voor bedrijven met minstens 10 werknemers ligt de grens op 22.500 euro. Dit nieuwe systeem zou rechtvaardiger moeten zijn dan de 4.000 euro bij de eerste lockdown.

Brussels en Waals gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn premie van 3.000 euro die reeds gold voor cafés inmiddels ook uitgebreid naar restaurants. Voor nachtclubs had de Brusselse regering reeds een eenmalige premie van 9.000 euro uitgetrokken. De premies zullen tegen het einde van de maand oktober worden gestort.


Ook Wallonië kondigde reeds aan 100 miljoen te zullen uittrekken ter ondersteuning van de horeca en de evenementensector. De concrete premies zullen berekend worden in functie van de grootte van de zaak en variëren van 3.500 tot 10.000 euro. 

Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.