Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

CASH IS KING!* Ook voor de horeca-ondernemer en zijn leveranciers.

De Belgische Horeca-zaken zijn intussen een paar weken open. 

En al bij al valt het beter mee dan ik verhoopte. Bij het merendeel van de zaken die op mij beroep doen, zie ik omzetten tussen de 60 en 70% van dezelfde periode vorig jaar.

Ook de klanten hebben er zin in, de zon is van de partij en de medewerkers zetten hun beste beentje voor. Kortom: de sfeer is positief!

Maar dan komt daar dat telefoontje van je leverancier:


“Beste klant, bedankt voor je mooie bestelling. Het was al een succes blijkbaar. Wanneer ga je het openstaande saldo aflossen? We zullen anders niet kunnen leveren …”.


En ik begrijp die mensen! Ook zij hebben schuld bij hun leveranciers en hun liquiditeit staat evenzeer onder druk na deze 3 maanden verplichte sluiting. Daarenboven weten ze dat de Horeca-sector heeft kunnen genieten van tal van steunmaatregelen.

Denk maar aan:

• BTW-verlaging tot het einde van het jaar

• Overbruggingskrediet

• Hinderpremie

• Verlenging van het stelsel van economische werkloosheid tot 31/12/2020

• Veel eigenaars hebben één of meerdere maanden huur kwijtgescholden

• Uitstel van BTW en Sociale Bijdragen

• Akkoord voor kredieten met staatswaarborg

• Uitstel van bestaande leningen

• Opschorting bepaalde abonnementen

• Bevriezen van rekeningen bij toeleveranciers

• ....

Maar zoals het spreekwoord het zegt: ”uitstel is geen afstel”. In veel gevallen moeten er nog 2 maanden huur betaald worden voor een periode waarin er geen of weinig omzet was en alle opgeschorte betalingen moeten weldra heropgestart worden.


Dus als je leverancier vraagt om je achterstallige facturen te betalen, dan raad ik je het volgende aan:


• Lijst alle openstaande rekeningen op met factuurdatum - bedrag -uiterste betaaldatum (ook die waarover reeds een akkoord is)

• Betaal alle nieuw binnenkomende facturen contant

• Weet hoeveel vaste kosten je hebt per week (ken je break-evenpunt)

• Vergelijk je omzet (zonder BTW) met je omzetten van dezelfde periode van de laatste 3 jaren (ook op weekbasis)

• Bepaal dan op basis van je break-evenpunt en je omzet vanaf wanneer je genoeg liquiditeit zal hebben om je aflossingen op te starten, ZONDER dat je vaste betalingen in gevaar komen!

• Eens je kan inschatten vanaf wanneer en hoeveel “overschot” je zal hebben kan je beginnen denken aan aflossen.

• Bekijk dan alle schulden en probeer je “overschotten” zo rechtvaardig mogelijk te verdelen

Neem nu alvast de tijd om met je leverancier aan tafel te gaan zitten en leg hem je plan van aanpak voor. Leg hem het moment voor waarop je denkt dat je zal kunnen beginnen met aflossen (break-even + 30 dagen?).


En vóór wat, hoort wat.

Zie of je hem intussen geen plezier kan doen door:


• bepaalde producten meer in de kijker te zetten

• zaken die je nog niet bij hem afnam nu wel bij hem aan te kopen

• hem aan te bevelen bij andere klanten

• positieve review na te laten op Google en zijn website

• …


De Horeca-toeleverancier heeft goede, correcte klanten nodig waar hij op kan bouwen. Net zoals de Horeca-ondernemer correcte, stipte en betrouwbare leveranciers nodig heeft. Bouw dus aan deze relatie zodat ze deze moeilijke periode goed doorkomt!


Voilà, zoals ik al zei ziet de opstart er positief uit, maar we weten dat de marges in de Horeca klein zijn en goed moeten bewaakt worden dus: “Bezint eer ge …. betaalt”


Zijn er nog elementen die ik volgens jou hieraan kan toevoegen? Laat het me gerust weten op geens.pieter@comreza.be.

Kan je hulp gebruiken om deze tips voor jou zaak uit te werken, contacteer me vandaag nog!

Bron & contact

Pieter Geens - Comreza 

Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.