Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Een aantal verjaringsregels onder de aandacht

Inleidend

“Verjaring” is een begrip dat iedereen wel bekend in de oren klinkt, ook niet juristen.

In het strafrecht heeft verjaring zijn belang aangezien vanaf dat ogenblik de beklaagde niet meer kan worden gestraft.

Maar ook in burgerrechtelijke zaken heeft verjaring zijn belang. Hierbij bestaat zowel bevrijdende als verkrijgende verjaring.

Bevrijdende verjaring is een middel om door verloop van een zekere tijd en onder de voorwaarden die de wet bepaalt van een verbintenis bevrijd te worden. Bij verkrijgende verjaring zal men na verloop van tijd iets verkrijgen.

Bij bevrijdende verjaring is het van belang te weten dat dit een middel is om van een verbintenis bevrijd te worden, maar zonder dat dit invloed heeft op het bestaan van de schuld. Concreet; een verjaarde schuld kan niet meer opeisbaar worden gesteld, maar indien ze toch wordt betaald kan ze ook niet worden teruggevorderd als een onverschuldigde betaling.

Onderstaand worden een aantal verjaringstermijnen weergegeven die in de dagdagelijkse handelspraktijk van belang kunnen zijn, zonder hiermee volledigheid na te streven.

Algemene bepalingen

Alle rechtsvorderingen m.b.t. zakelijk rechten verjaren na 30 jaar, contractuele vorderingen verjaren na 10 jaar, en buitencontractuele vorderingen (onrechtmatige daad) verjaren na 5 jaar.

Bij buitencontractuele vorderingen is het van belang op te merken dat deze termijn maar begint te lopen vanaf dat men van de schade kennis heeft genomen, weliswaar beperkt tot 20 jaar.

Een aantal bijzondere termijnen

Er zijn tal van bijzondere verjaringstermijnen, waarbij de volgende zeker het opmerken waard zijn:

- Vorderingen van hotelhouders en tafelhouders wegens het verschaffen van woning en kost verjaren na 6 maanden

- Loonvorderingen verjaren na 5 jaar zonder 1 jaar vanaf het einde van de arbeidsrelatie te kunnen overschrijden

- Huurgelden verjaren na 5 jaar

- Vordering tot indexatie van de huur verjaart na 1 jaar (bij woninghuur kan maar 3 maanden worden teruggegaan)

- Vonnissen verjaren na 10 jaar

Tot slot

Tot slot is het van belang te melden dat verjaring ook steeds kan worden geschorst (tijdelijk stoppen met lopen) of gestuit (dan begint de termijn opnieuw te lopen).

Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.