Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Nieuwe steunmaatregelen tot 30 juni 2021

Het kernkabinet besliste vorige week over het steunpakket dat de volgende maanden bedrijven, werknemers en kwetsbare personen beter moet beschermen en door de crisis moet loodsen. Het gaat zowel om verlengingen van bestaande maatregelen als om nieuwe maatregelen.


We geven u alvast een greep uit de nieuwe maatregelen. De volledige lijst kan u nalezen op de webiste van de overheid. De meeste van deze maatregelen moeten wel nog concreet worden uitgewerkt.

Tijdelijke werkloosheid

Het vereenvoudigde systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht corona wordt verlengd tot 30 juni 2021 en dit voor alle sectoren. Ook de verlaagde bedrijfsvoorheffing (15%) blijft gehandhaafd.

Premie ter ondersteuning van de werknemers

Werknemers met een laag loon, die langdurig tijdelijk werkloos zijn geweest (meer dan 52 dagen sinds de start van de coronacrisis), en die tewerkgesteld zijn in een sector die op 1 maart 2021 nog steeds verplicht gesloten is, zullen een eenmalige premie ontvangen van maximaal 780 euro bruto. Het concrete bedrag hangt af van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in de maanden januari, februari en maart 2021.

Dubbel crisis-overbruggingsrecht

Ook het dubbel crisis overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt verlengd tot 30 juni. Dit geldt voor zelfstandigen uit de verplicht gesloten sectoren en voor wie daarvan afhankelijk is. Voor zelfstandigen die nog wel kunnen werken, maar die een omzetdaling van minstens 40% kennen, is er het enkel overbruggingsrecht.

Studentencontingent

De uren die een student tot 30 juni 2021 presteert in de zorg en het onderwijs, tellen niet mee in het contingent van 475 uren.

Werken in landbouw, zorg en onderwijs

Tijdelijk werklozen uit gesloten sectoren mogen dan weer in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs werken met behoud van 75% van hun uitkering. Er kunnen hiervoor opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens zeven dagen worden afgesloten.

Vermindering patronale bijdrage eventsector

Om de voorbereiding van de heropening van de evenementensector (incl. culturele en huwelijkssector) te steunen, wordt de patronale bijdrage voor werknemers verminderd. Er wordt nog bekeken hoe dit precies zal gebeuren.

Belastingvermindering kwijtgescholden huur

Verhuurders worden fiscaal aangemoedigd om voor de maanden maart tot mei een deel of de volledige huur van handelspanden kwijt te schelden in de sectoren die verplicht gesloten zijn. De kwijtschelding kan voor 30% ingebracht worden als belastingvermindering.

Afschaffen voorschotregelingen december 2021

Om ondernemingen de nodige ademruimte te geven op het vlak van liquiditeiten in 2021, worden de decembervoorschotten voor de bedrijfsvoorheffing en de BTW afgeschaft en verrekend in het volgend boekjaar (01/2022).

Vrijstelling FAVV-heffingen in de horeca

Elke vennootschap of natuurlijk persoon die onder de controlebevoegdheid van het federaal voedselagentschap FAVV valt, moet hiervoor een jaarlijkse heffing betalen. De horeca wordt in 2021 vrijgesteld van deze heffing.

Vennootschapsbelasting

De betaling van de vennootschapsbelasting wordt verder uitgesteld.

Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.