Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Proportionele vermindering onroerende voorheffing

De overheidsmaatregelen in de strijd tegen COVID-19 hebben tal van sectoren getroffen. Zoals iedereen weet zijn er ook veel steunmaatregelen in het leven geroepen.


Naast de specifieke corona-steunmaatregelen, bestonden er ook voor de uitbraak van Covid-19 reeds wettelijke bepalingen waar in welbepaalde gevallen beroep op kan worden gedaan om wat extra ademruimte te krijgen.


Hierbij kan o.a. worden gedacht aan de mogelijkheid op proportionele vermindering op de onroerende voorheffing. In tal van sectoren hebben de maatregelen in de strijd tegen Covid-19 ertoe geleid dat welbepaalde onroerende goederen gedurende periodes niet nuttig konden worden gebruikt.


Deze improductiviteit kan tevens een fiscale consequentie hebben.

Onroerende voorheffing

Als eigenaar van een onroerend goed bent u jaarlijks onroerende voorheffing verschuldigd. De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting die wordt geheven op onroerende goederen waarvan men op 1 januari eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder of bezitter is. De meeste huurovereenkomsten voorzien ook dat de verhuurder deze kan doorrekenen aan de huurder.


Als een onroerend goed gedurende een bepaalde periode heeft leeggestaan en geen inkomsten heeft opgebracht, zegt men dat het onroerend goed "improductief" is geweest. De onroerende voorheffing kan proportioneel worden verminderd in verhouding tot het aantal maanden dat de improductiviteit geduurd heeft.


Deze mogelijkheid is niet in het leven geroepen naar aanleiding van de Covid-19 crisis, doch kan hier naar aanleiding van de Covid-19 crisis wel soms gebruik van worden gemaakt.


Het verkrijgen van deze vermindering is wel aan aantal voorwaarden gebonden. Zo dient de improductiviteit bv. minimaal 90 dagen te hebben geduurd en dient deze onvrijwillig te zijn.

Termijn

U hebt tijd tot 31 maart van het jaar dat volgt op het aanslagjaar waarvoor u een proportionele vermindering aanvraagt. Als u het aanslagbiljet ontvangt in een ander jaar dan het jaar waarvoor de aanslag geldt, dan geldt de gewone bezwaartermijn van 3 maanden.

Bron & contact
Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.