Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Schoolverlaters die in oktober beginnen, hoeven dit jaar geen BV te betalen

De bedrijfsvoorheffing die uw werknemers betalen op hun loon is een voorschot op de personenbelasting die wordt berekend op basis van hun totale inkomsten. Normaal gezien bent u verplicht om dit voorschot voor alle werknemers in te houden.

Jongeren die nu pas beginnen werken vormen daarop een uitzondering. Zij zullen dit jaar in principe onder het jaarlijks belastingvrije minimum blijven en hoeven daarom dit voorschot niet te betalen.


Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, dient de jongere wel aan enkele voorwaarden te voldoen:


  • De jongere begint tussen 1 oktober en 31 december 2021 in zijn nieuwe job. Als de jongere reeds elders heeft gewerkt kan het in principe niet meer, tenzij het om een studentencontract ging. Voor aanwervingen vóór deze datum mag u deze uitzondering niet toepassen.

  • De jongere is niet meer leerplichtig.

  • De jongere heeft iedere studie met volledig leerplan beëindigd of stopgezet en oefent ook geen studieactiviteit meer uit (scriptie, stage,…).

  • De jongere voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een inschakelingsuitkering (de vroegere “wachtuitkering”)

  • De jongere mag per maand niet meer verdienen dan 3.450 euro bruto belastbaar (bruto –RSZ). Ook eindejaarspremie en extralegale voordelen tellen hierin mee.

  • Een leeftijdsgrens is er niet.
Is dit interessant?

Deze vrijstelling geldt vanzelfsprekend enkel voor het eerste kalenderjaar waarin de jongere begint te werken. Vanaf januari 2022 wordt normale bedrijfsheffing ingehouden. Het netto van de jongere zal hierdoor lager liggen dan dat wat hij gedurende drie maanden gewoon was voor hetzelfde werk. Let daarom op dat u geen verkeerde verwachtingen creëert en leg dit goed uit. Dit kan ook demotiverend werken.


Als u het goed aanpakt kan u hier als werkgever toch uw voordeel mee doen. Zo zou u dit jaar met een lager bruto kunnen beginnen, dat u dan vanaf januari verhoogt of waar u extra-legale voordelen aan toevoegt.


Jongeren die geen gebruik maken van deze maatregelen verliezen hier trouwens niets door. De (te veel) betaalde bedrijfsvoorheffing krijgt de jongere terug bij de afrekening van zijn personenbelasting. Daarop moet hij weliswaar een jaar wachten. Ook als de jongere het belastingvrije minimum toch nog zou overschrijden is dat niet zo erg. Dit zal dan eveneens verrekend worden in zijn personenbelasting.


Sociale secretariaten gaan deze vrijstelling niet automatisch toepassen. Wenst u gebruik te maken van deze mogelijkheid, dan dient u uw dossierbeheerder hier expliciet om te vragen.

Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.