Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Sociale verkiezingen 2020: Dag x-35

Hebt u de voorprocedure voor de sociale verkiezingen moeten opstarten, dan staat u alweer de volgende stap te wachten. Het informeren van uw interne syndicale organen.

Intussen hebt u uw mogelijke verkiezingsdatum vastgelegd (tussen 11 en 24 mei) en dus weet u ook wanneer Dag X-35 (tussen 7 en 20 januari) valt.


Wat moet u doen op X-35? Op die dag deelt u de beslissingen mee over de informatie die u op X-60 aan de FOD WASO overmaakte. Het ging toen o.m. over uw technische bedrijfseenheid (TBE) en de lijst met leidinggevenden en kaderpersoneel. Tussen X-60 en X-35 is het mogelijk dat de vakbonden u hierover hun opmerkingen hebben overgemaakt. U beslist zelf wat u met deze opmerkingen doet, maar u moet uw beslissing hieromtrent dus wel meedelen.


Aan wie deelt u die mee? Aan de leden van de ondernemingsraad en/of het comité en als u die niet hebt aan uw vakbondsafvaardiging. Hebt u ook die niet, dan hoeft u geen raadplegingsprocedure op te starten.


Besliste u om niet in te gaan op de opmerkingen van de vakbonden, dan kunnen zij hierover tussen X-35 en X-28 (14-27 januari) beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbanken die hier uiterlijk op X-5 (6-19 februari) uitspraak moeten doen.

Bron & Contact
Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.