Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Verhoog uw rendement en bespaar kosten met de audit van Horecafocus

Hoe goed doorstaat u een sociale inspectie? Is uw arbeidsreglement up-to-date? Leeft u alle verplichtingen rond flexi-jobs en netto-overuren na? Hoe correct en geoptimaliseerd zijn uw loonfiches? Hoe efficiënt is uw personeelsbeleid? Netto overuren, kledijvergoeding, sociaal abonnement,… Met de HR-Audit licht Horecafocus uw volledige personeels- en loonadministratie bij u ter plaatse door.
Personeels- en loonadministratie is een vrij complexe materie. Toch blijken heel wat horecawerkgevers hiervan niet of onvoldoende op de hoogte. Niet geheel onbegrijpelijk, want u heeft nog zoveel andere zorgen aan uw hoofd. Een check up van uw concrete situatie is daarom vaak geen overbodige luxe, zeker niet nadat uw zaak door corona zo lang heeft stilgelegen.
Met onze HR-audit keert Horecafocus Management uw volledige loon- en personeelsbeheer binnenstebuiten. Wij gaan hierbij tewerk alsof het een sociale inspectie betreft. Zo vragen wij u om relevante documenten voor te leggen, controleren wij uw contracten en arbeidsreglement, gaan we op de werkplek steekproefgewijs kijken of de dimona’s zijn aangegeven, of de uurroosters uithangen enz…
Daarnaast lichten we uw payroll door aan de hand van uw loonbrieven of individuele rekeningen, waarbij we op zoek gaan naar anomalieën én naar mogelijke optimalisaties.

Hoe gaan we te werk?


De doorlichting gebeurt bij u ter plaatse. We voorzien hiervoor 2 à 3 uur. U hoeft hiervoor niets voor te bereiden. Wel verwachten we dat u of uw personeelsverantwoordelijke gedurende de duur van de audit ter beschikking staat en dat we inzage kunnen krijgen in uw volledige personeelsadministratie.

Na afloop ontvangt u hiervan een uitgebreid rapport en stellen wij, naar gelang onze bevindingen en uw noden één of meerdere projecten voor rond

  • het opstellen van functieprofielen
  • het opstellen van een nieuw comp. & benplan
  • het implementeren van functieanalyses en –beschrijvingen, personeelsrotatie en een optimale personeelsbezetting

Dat rapport komen we opnieuw persoonlijk met u bespreken in een vervolggesprek (1 à 2 uur). Het geeft u een erg volledige en genuanceerde stand van zaken van uw personeelsbeheer. Samen bekijken we de pluspunten, de werkpunten en de tekortkomingen en stellen we een actieplan en tijdlijn op.

Het uiteindelijke doel van deze audit is dat u op korte termijn klaar bent voor mogelijke inspecties, of tenminste op de hoogte bent van uw sterktes en zwaktes zodat u op lange termijn kan groeien naar een efficiëntere organisatie en een hoger rendement. Zo voorkomt u onaangename verrassingen en onnodige boetes en misschien kan u hier en daar zelfs nog iets besparen. Mooi meegenomen toch?

Omdat u voor deze dienst gebruik kan maken van de Vlaamse KMO-portefeuille, moet u bovendien maar 70% van de factuur zelf betalen

Meer weten? 

Stuur een mailtje naar info@horecafocus.be of bel ons op 03/201.21.00.

Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.