Horecaplateau blog detail image
Deel dit artikel met je netwerk

Verlenging tijdelijke werkloosheid corona-overmacht bevestigd

We kondigden het in onze vorige nieuwsbrief reeds onder voorbehoud aan. Inmiddels werd de verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke overmacht corona ook door de RVA bevestigd.
Het was lange tijd onduidelijk, maar de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke overmacht corona wordt voor alle sectoren verlengd tot 31 december 2021. Dat wil zeggen dat werkgevers die geconfronteerd worden met tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus geen voorafgaande aanvraag moeten doen, geen maandelijkse melding moeten maken van de eerste werkloosheidsdagen, geen C-documenten moeten afleveren en geen register moeten bijhouden.


Werkgevers die reeds een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken verstuurd hebben, kunnen opnieuw een beroep doen op de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona. De werkgevers moeten voorafgaande mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken die reeds verstuurd zijn niet annuleren.


Ook de procedure tijdelijke werkloosheid voor werknemers die in quarantaine werden geplaatst, maar zelf niet ziek zijn, en de procedure voor de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum gesloten zijn door de coronamaatregelen, werden verlengd tot 31 december 2021.


Samen met de vereenvoudigde procedure blijft ook de verhoogde uitkering behouden. Werknemers in corona-werkloosheid ontvangen een uitkering die gelijk is aan 70% van hun gemiddelde begrensde loon (€ 2.840,84 per maand) aangevuld met een supplement van € 5,74 per dag.

Wil jij jouw expertise delen met de sector?
Contacteer ons voor meer info.